Consult

Bij aanvang van het consult vindt een kort intakegesprek plaats. 
Dit met als doel een kort en bondige weergave te verkrijgen van jouw situatie. 
Kinesiologisch testend verkrijg ik namelijk direct veel informatie. Daarom probeer ik bij de aanvang 
van een consult het inleidend gesprek te beperken, waardoor ik snel over kan gaan tot het testen. 
Het is efficiënter om eerst te testen en pas daarna gericht vragen te stellen of uitgebreider 
te praten over wat er uit het testen volgt.

Voorbereiding 

Voor het consult wordt aan jou gevraagd een klachtenlijstje mee te nemen. 
Hierop vermeld je al je huidige klachten of problemen. 
Dit mag van alles zijn: lichamelijke of emotionele klachten, problemen waar je vaak tegenaan loopt. 
Maar ook andere dingen waar je niet zo snel aan denkt: problemen die er "gewoon" bij horen, 
situaties, relaties, iets dat je veel bezig houdt, ongevallen of '''iets'' uit je kindertijd.

Daarnaast neem je alle voedingssupplementen of medicatie mee die je op dit moment gebruikt. 
Zowel wat je op dagelijkse basis inneemt als wat je zo nu en dan gebruikt. 
Voor elk volgend consult is het handig om nieuwe supplementen of medicatie mee te nemen die je wil laten testen. Of een lijstje met vragen en andere aandachtspunten waar je aan wil werken.

Tarieven

Consult van 30 minuten € 35,00
Consult van 60 minuten € 70,00

Alle bedragen zijn inclusief BTW. Bij annulering korter dan 24 uur van tevoren 
wordt de helft van het consult in rekening gebracht.